Area

Kinki area
Osaka
Kanto area
Kanagawa
Tokyo
Kanagawa
Chugoku/Shikoku area
Hiroshima
Kyusyu/okinawa area
Kanto area
Saitama
Tokyo
Chugoku/Shikoku area
Okayama
Kinki area
Kyoto
Chubu area
Aichi
Kinki area
Osaka
Wakayama
China
Shanghai
Kanto area
Chiba
Hokkaido/Tohoku area
Hokkaido
Iwate
Akita
Miyagi
Kitakanto area
Ibaraki
Tochigi
Gunma
Hokushinetsu area
Nigata
Kanto area
Saitama
Chiba
Tokyo
Kanagawa
Hokushinetsu area
Yamanashi
Toyama
Fukui
Kinki area
Shiga
Kyoto
Chubu area
Shizuoka
Aichi
Gifu
Kinki area
Mie
Osaka
Nara
Hyogo
Chugoku/Shikoku area
Okayama
Hiroshima
Yamaguchi
Shimane
Kagawa
Tokushima
Kochi
Ehime
Kyusyu/okinawa area
Fukuoka
Saga
Kumamoto
Miyazaki
Kagoshima
China
Shanghai

Brand

axes femme
POETIQUE
kids
Nostalgie
kawaii

SHOPLIST

Lazona Kawasaki Plaza 3F
72-1, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi  Tel.044-874-8480 open.10:00~21:00